FORNEBU K2

FORNEBU K2

FORNEBU
SCANDINAVIAN PROPERTY DEVELOPMENT 
30 000 m²

Prosjektet består av to bygg som sammen favner det store, tilstøtende parkrommet, med primær henvendelse ned mot sjøen i syd.

De to byggene danner på samme tid to klart identifiserbare former (hhv C- og S-bygget) og en større sammenhengende figur som er differensiert ift de ulike, omkringliggende landskapskarakterene; den stramme adkomstsiden parallelt med veien, det "flytende" parkrommet ned mot sjøen, og den mer intime "parkskogen" mot nordøst.

Innenfor den klare, overordnete figurasjonen, er bygningen modulert slik at det dannes en mer kompleks, skulptural sammenstilling av overlappende volum relatert til byggets ulike sider/ fasadepartier.

Prosjektet består av to bygg som sammen favner det store, tilstøtende parkrommet, med primær henvendelse ned mot sjøen i syd.

De to byggene danner på samme tid to klart identifiserbare former (hhv C- og S-bygget) og en større sammenhengende figur som er differensiert ift de ulike, omkringliggende landskapskarakterene; den stramme adkomstsiden parallelt med veien, det "flytende" parkrommet ned mot sjøen, og den mer intime "parkskogen" mot nordøst.

Innenfor den klare, overordnete figurasjonen, er bygningen modulert slik at det dannes en mer kompleks, skulptural sammenstilling av overlappende volum relatert til byggets ulike sider/ fasadepartier.