FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE

FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE

TØNSBERG, 2009
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 
14 600 m²

Prosjektet ble gjort i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen architects.

Skolen består av rektangulære former som inneholder verksteder, arbeidsrom og utendørs arbeidsflater. Disse ligger forskutt i forhold til hverandre, men i samme ortogonale system forankret i bakken. Over disse forskutte formene ligger teorifunksjonene som en sluttet form og samlende ramme.

Mellom de store verkstedsarealene oppstår spalten, mellomrommet, som strekker seg i landskapsdraget og bringer kanalen og baklandet sammen. Spalten består av det klimatiserte skoletorget med direkte tilknytning til alle skolens funksjoner, og det overbygde verkstedstorget for yrkesfagene.

Prosjektet ble gjort i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen architects.

Skolen består av rektangulære former som inneholder verksteder, arbeidsrom og utendørs arbeidsflater. Disse ligger forskutt i forhold til hverandre, men i samme ortogonale system forankret i bakken. Over disse forskutte formene ligger teorifunksjonene som en sluttet form og samlende ramme.

Mellom de store verkstedsarealene oppstår spalten, mellomrommet, som strekker seg i landskapsdraget og bringer kanalen og baklandet sammen. Spalten består av det klimatiserte skoletorget med direkte tilknytning til alle skolens funksjoner, og det overbygde verkstedstorget for yrkesfagene.