FØRSTE ANSLAG MOT BJØRVIKA

FØRSTE ANSLAG MOT BJØRVIKA

OSLO, 2003
OSLO S UTVIKLING

Konkurranseforslaget ble levert i samarbeid med MAD arkitekter.

Hovedgrepet fokuserte på en tydelig urban kvartalsbebyggelse for hele det planlagte utbyggingsområdet. De sammenhengende byveggene var ment å definerer de omkringliggende gaterommene, samtidig som de ulike fasadenes karakterer kunne differensieres iht funksjonsinnhold.

Hvert kvartal var tenkt utformet som en sammenhengende bebyggelse, snarere enn som en samling av individuelle bygninger. Bebyggelsen ville få felles fasadeliv, gesims-avslutning og materialitet. Hvert kvartal skulle så omslutte frodige indre gårdsrom, i kontrast til gaterommet.

Konkurranseforslaget ble levert i samarbeid med MAD arkitekter.

Hovedgrepet fokuserte på en tydelig urban kvartalsbebyggelse for hele det planlagte utbyggingsområdet. De sammenhengende byveggene var ment å definerer de omkringliggende gaterommene, samtidig som de ulike fasadenes karakterer kunne differensieres iht funksjonsinnhold.

Hvert kvartal var tenkt utformet som en sammenhengende bebyggelse, snarere enn som en samling av individuelle bygninger. Bebyggelsen ville få felles fasadeliv, gesims-avslutning og materialitet. Hvert kvartal skulle så omslutte frodige indre gårdsrom, i kontrast til gaterommet.