FYRSTIKKTORGET

FYRSTIKKTORGET

OSLO, 2022
CITY FINANSIERING
40 000 m²

Prosjektet består av en rekke ulike funksjoner og vil revitalisere Fyrstikktorget og fremheve det gamle industrihistoriske miljøet. Intensjonen er å fortette og forsterke eksisterende bebyggelsesstruktur, der de orginale byrommene tydeliggjøres, i tillegg til at det dannes en ny og sterkere identitet for området.

Den arkitektoniske utformingen til påbygget løsriver seg formalt fra det gamle, men fremstår likevel som skreddersydd inn i situasjonen, og inngår gjennom materialbruk og form i tett dialog med eksisterende bygningsmasse. Bebyggelsen er plassert som en lav krans over eksisterende bebyggelse mot syd og vest, og kulminerer i et tårn som markerer stedet.

Prosjektet har en tydelig organisering rundt to plasser. Et indre gårdrom markeres, der nye volumer forsterker følelsen av et tydelig byrom, omgitt av bebyggelse med en borglignende karakter. Et nytt bygningsvolum ut mot Fyrstikkalleen gir økonomisk grunnlag for fjerning av eksisterende parkeringsanlegg foran Fyrstikktorget og erstatte dette med et representativt offentlig torg som henvender seg mot T-banen, og bidrar til å tydeliggjøre Fyrstikktorget som det naturlige knutepunktet på Helsfyr.

Prosjektet består av en rekke ulike funksjoner og vil revitalisere Fyrstikktorget og fremheve det gamle industrihistoriske miljøet. Intensjonen er å fortette og forsterke eksisterende bebyggelsesstruktur, der de orginale byrommene tydeliggjøres, i tillegg til at det dannes en ny og sterkere identitet for området.

Den arkitektoniske utformingen til påbygget løsriver seg formalt fra det gamle, men fremstår likevel som skreddersydd inn i situasjonen, og inngår gjennom materialbruk og form i tett dialog med eksisterende bygningsmasse. Bebyggelsen er plassert som en lav krans over eksisterende bebyggelse mot syd og vest, og kulminerer i et tårn som markerer stedet.

Prosjektet har en tydelig organisering rundt to plasser. Et indre gårdrom markeres, der nye volumer forsterker følelsen av et tydelig byrom, omgitt av bebyggelse med en borglignende karakter. Et nytt bygningsvolum ut mot Fyrstikkalleen gir økonomisk grunnlag for fjerning av eksisterende parkeringsanlegg foran Fyrstikktorget og erstatte dette med et representativt offentlig torg som henvender seg mot T-banen, og bidrar til å tydeliggjøre Fyrstikktorget som det naturlige knutepunktet på Helsfyr.