GAUSTAD TURVEIBRO

GAUSTAD TURVEIBRO

OSLO, 2005
STATSBYGG

90 m

Prosjektet utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en prekvalifisert designkonkurranse.

Broens konstruksjon består av en i plan kurvet og i snitt skråstilt betongbjelke, med selve brobanen utkraget til den ene siden, som en svevende ”flens” i kurvaturens ytterkant.

Prosjektet avventer videre beslutning / finansiering.

Prosjektet utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en prekvalifisert designkonkurranse.

Broens konstruksjon består av en i plan kurvet og i snitt skråstilt betongbjelke, med selve brobanen utkraget til den ene siden, som en svevende ”flens” i kurvaturens ytterkant.

Prosjektet avventer videre beslutning / finansiering.