GAUSTAD VEISERVICEANLEGG

GAUSTAD VEISERVICEANLEGG

OSLO, 1997
ESSO NORGE
900 m²

Anleggets ulike funksjoner - bensinstasjon, vaskehall og fastfood-restaurant - er i høy grad basert på bilenes forutsetninger; svingradier og siktlinjer.

De tre bygningene er utformet som renskårne volumer, med de ulike fasadematerialene tegl, aluminium og glass liggende i samme liv.

Byggenes avrundete former og hoved-sakelig horisontale preg reflekterer bilenes bevegelse og dynamikk.

Prosjektet utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitekt-konkurranse.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.4 /1998.

Anleggets ulike funksjoner - bensinstasjon, vaskehall og fastfood-restaurant - er i høy grad basert på bilenes forutsetninger; svingradier og siktlinjer.

De tre bygningene er utformet som renskårne volumer, med de ulike fasadematerialene tegl, aluminium og glass liggende i samme liv.

Byggenes avrundete former og hoved-sakelig horisontale preg reflekterer bilenes bevegelse og dynamikk.

Prosjektet utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitekt-konkurranse.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.4 /1998.