GREFSEN STASJON

GREFSEN STASJON

OSLO, 2013
GREFSEN UTVIKLING AS
45 809 m²

Prosjektet er utformet med tanke på å optimalisere tomtens topografiske og bymessige forutsetninger og dets potensial for bokvalitet.

Det aktuelle tomteområdet utgjør en langsmal ”stripe” orientert tilnærmet nord-syd, beliggende på et høydedrag med t-bane, jernbane og Ringveien langs den østre siden, men med et stort potensial for sol og utsikt mot vest (sydvest – vest – nordvest). Med bakgrunn i disse grunnleggende forutsetningene for tomten, har vårt forslag til ny bebyggelsen derfor videreført den grunnleggende volumdisponeringen fra gjeldende regulering med en høyere bebyggelse langs den østre randsiden, som en ”støyskjerm” for uteoppholdsarealene og de lavere bygningsvolumene på ”innsiden”.

De lavere og betydelig kortere bygningsvolumene på innsiden av den sammenhengende randbebyggelsen muliggjør utsikt og gløtt fra de indre gårdsrommene ut mot tomtens naturlige henvendelsesretning; utsynet nedover mot sentrum og Oslofjorden i vest, innrammet av de grønne åsene mot syd (Ekeberg) og nord (Holmenkollen). Tilsvarende muliggjør disse lavere og mer oppbrutte volumene at syd- og vest-solen slipper inn både på bakken i gårdsrommene og til de lavest beliggende leilighetene i de høyere bygningsvolumene i bakkant.

Prosjektet er utformet med tanke på å optimalisere tomtens topografiske og bymessige forutsetninger og dets potensial for bokvalitet.

Det aktuelle tomteområdet utgjør en langsmal ”stripe” orientert tilnærmet nord-syd, beliggende på et høydedrag med t-bane, jernbane og Ringveien langs den østre siden, men med et stort potensial for sol og utsikt mot vest (sydvest – vest – nordvest). Med bakgrunn i disse grunnleggende forutsetningene for tomten, har vårt forslag til ny bebyggelsen derfor videreført den grunnleggende volumdisponeringen fra gjeldende regulering med en høyere bebyggelse langs den østre randsiden, som en ”støyskjerm” for uteoppholdsarealene og de lavere bygningsvolumene på ”innsiden”.

De lavere og betydelig kortere bygningsvolumene på innsiden av den sammenhengende randbebyggelsen muliggjør utsikt og gløtt fra de indre gårdsrommene ut mot tomtens naturlige henvendelsesretning; utsynet nedover mot sentrum og Oslofjorden i vest, innrammet av de grønne åsene mot syd (Ekeberg) og nord (Holmenkollen). Tilsvarende muliggjør disse lavere og mer oppbrutte volumene at syd- og vest-solen slipper inn både på bakken i gårdsrommene og til de lavest beliggende leilighetene i de høyere bygningsvolumene i bakkant.

Prosjektet er utformet med tanke på å optimalisere tomtens topografiske og bymessige forutsetninger og dets potensial for bokvalitet.

Det aktuelle tomteområdet utgjør en langsmal ”stripe” orientert tilnærmet nord-syd, beliggende på et høydedrag med t-bane, jernbane og Ringveien langs den østre siden, men med et stort potensial for sol og utsikt mot vest (sydvest – vest – nordvest). Med bakgrunn i disse grunnleggende forutsetningene for tomten, har vårt forslag til ny bebyggelsen derfor videreført den grunnleggende volumdisponeringen fra gjeldende regulering med en høyere bebyggelse langs den østre randsiden, som en ”støyskjerm” for uteoppholdsarealene og de lavere bygningsvolumene på ”innsiden”.

De lavere og betydelig kortere bygningsvolumene på innsiden av den sammenhengende randbebyggelsen muliggjør utsikt og gløtt fra de indre gårdsrommene ut mot tomtens naturlige henvendelsesretning; utsynet nedover mot sentrum og Oslofjorden i vest, innrammet av de grønne åsene mot syd (Ekeberg) og nord (Holmenkollen). Tilsvarende muliggjør disse lavere og mer oppbrutte volumene at syd- og vest-solen slipper inn både på bakken i gårdsrommene og til de lavest beliggende leilighetene i de høyere bygningsvolumene i bakkant.