GRENLANDSBROEN

GRENLANDSBROEN

LARVIK, 1996
STATENS VEGVESEN VESTFOLD

608 m

Broens hovedspenn bæres i skråstag fra det ene, dominerende brotårnet, som er plassert nært fjellet på nordsiden. Bak-stagene er forankret rett inn i fjellsiden som en forlengelse av kjøreportalen for tunnelen videre nordover.

Skråstagspennet leder over i et høyt viaduktparti før brobanen fortsetter over i tunnelen på motsatt side.

Broen er prosjektert og designet i samarbeid med Lunde & Løvseth Arkitekter og Dr.Ing. Aas-Jakobsen.

Prosjektet fikk Betongtavlen 1996, og er bl.a. publisert i Byggekunst nr. 5 /1994 og i NAL’s årbok for 1997.

Broens hovedspenn bæres i skråstag fra det ene, dominerende brotårnet, som er plassert nært fjellet på nordsiden. Bak-stagene er forankret rett inn i fjellsiden som en forlengelse av kjøreportalen for tunnelen videre nordover.

Skråstagspennet leder over i et høyt viaduktparti før brobanen fortsetter over i tunnelen på motsatt side.

Broen er prosjektert og designet i samarbeid med Lunde & Løvseth Arkitekter og Dr.Ing. Aas-Jakobsen.

Prosjektet fikk Betongtavlen 1996, og er bl.a. publisert i Byggekunst nr. 5 /1994 og i NAL’s årbok for 1997.