GRENSEVEIEN 92

GRENSEVEIEN 92

OSLO, 2006
ENTRA EIENDOM/LEXMARK 
1 100 m²

Prosjektet er videreføringen av vinner-utkastet i en invitert konkurranse om ombygging av 60-tallsbygget (tidligere Statens Vegvesen) til et moderne, skarpt kontorbygg. Lund+Slaatto har stått for grunninteriøret i hele bygget, hvor hovedgrepet gikk ut på å åpne betongkjernen og gjøre den til et mer naturlig midtpunkt i de nye fleksible kontorplanene. LSA designet kontorinteriøret for Lexmark. Her videreførte vi grunnkonseptet med større åpenhet ved å løfte himlingen ut mot vinduene.

Prosjektet er videreføringen av vinner-utkastet i en invitert konkurranse om ombygging av 60-tallsbygget (tidligere Statens Vegvesen) til et moderne, skarpt kontorbygg. Lund+Slaatto har stått for grunninteriøret i hele bygget, hvor hovedgrepet gikk ut på å åpne betongkjernen og gjøre den til et mer naturlig midtpunkt i de nye fleksible kontorplanene. LSA designet kontorinteriøret for Lexmark. Her videreførte vi grunnkonseptet med større åpenhet ved å løfte himlingen ut mot vinduene.