HARBITZALLEEN MASTERPLAN

HARBITZALLEEN MASTERPLAN

OSLO, 2012
MØLLER

Prosjektet gjenspeiler et ønske om å skape en bebyggelse som responderer på de stedlige forutsetningene og karaktertrekk, som knytter an til eksisterende bebyggelsesstruktur og topografi (retningsdannelser), og som samtidig utnytter og viderefører områdets grønne vestside.

Prosjektet har en intensjon om å skape funksjonelle bygg, gode inne- og uterom for de som bruker/ bor/ jobber på området, gi bebyggelsen en menneskelig skala, danne velproporsjonerte uterom med tilstrekkelig sol/lys og kontakt med omgivelsene.

Prosjektet gjenspeiler et ønske om å skape en bebyggelse som responderer på de stedlige forutsetningene og karaktertrekk, som knytter an til eksisterende bebyggelsesstruktur og topografi (retningsdannelser), og som samtidig utnytter og viderefører områdets grønne vestside.

Prosjektet har en intensjon om å skape funksjonelle bygg, gode inne- og uterom for de som bruker/ bor/ jobber på området, gi bebyggelsen en menneskelig skala, danne velproporsjonerte uterom med tilstrekkelig sol/lys og kontakt med omgivelsene.