Harbitzalléen 2A

harbitzalléen 2a

OSLO, 2016
STOROSLO EIENDOM
18 000 m²

Harbitzalléen 2A er utviklet etter omgivelsene og møter en tydelig byside i øst og en vesentlig mindre bebyggelse i boligområdet til vest.

Mot nord og øst til Hoffsveien bidrar prosjektet til å danne et definert og tydelige gaterom, med en åpen og inviterende karakter til bakkeplanet. Samtidig danner bygningsvolumet et gårdsrom til motsatt side, med et favn mot det frodige hagepreget til boligbebyggelsen i vest. Det grønne arealet trekkes inn i gårdsrommet med optimale solforhold og skjermet for støy. Bebyggelsens karakter er på denne siden nedskalert i mindre volumer, der balkongsjiktet gir hver enkelt leilighet store vest- og sydvestvendte utearealer skjermet for innsyn.

Prosjektet er tegnet med utgangspunkt i føringene for den pågående områdereguleringen for Skøyen.

Harbitzalléen 2A er utviklet etter omgivelsene og møter en tydelig byside i øst og en vesentlig mindre bebyggelse i boligområdet til vest.

Mot nord og øst til Hoffsveien bidrar prosjektet til å danne et definert og tydelige gaterom, med en åpen og inviterende karakter til bakkeplanet. Samtidig danner bygningsvolumet et gårdsrom til motsatt side, med et favn mot det frodige hagepreget til boligbebyggelsen i vest. Det grønne arealet trekkes inn i gårdsrommet med optimale solforhold og skjermet for støy. Bebyggelsens karakter er på denne siden nedskalert i mindre volumer, der balkongsjiktet gir hver enkelt leilighet store vest- og sydvestvendte utearealer skjermet for innsyn.

Prosjektet er tegnet med utgangspunkt i føringene for den pågående områdereguleringen for Skøyen.