HARDANGERVIDDA NATURSENTER

HARDANGERVIDDA NATURSENTER

EIDFJORD, 1995
EIDFJORD KOMMUNE
2 000 m²

Takformene er brutt opp i løft og fall som relaterer til de omkringliggende fjellformasjonene.

Bygget er i karakter og utførelse grovt rustikk, senket ned i jorda og modellert inn i terrenget med fyllmasser.

Bygget utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitektkonkurranse.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.7 /1996..

Takformene er brutt opp i løft og fall som relaterer til de omkringliggende fjellformasjonene.

Bygget er i karakter og utførelse grovt rustikk, senket ned i jorda og modellert inn i terrenget med fyllmasser.

Bygget utgjør videreføringen av vinnerutkastet i en innbudt arkitektkonkurranse.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.7 /1996..