HELSFYR ATRIUM

HELSFYR ATRIUM

OSLO, 2010
SEKTOR EIENDOMSPARTNER 
35 000 m²

Prosjektet består av to kurvete kontor-lameller og en mellomliggende glassgård.

Glassgården utgjør kjernen av prosjektet, bestående av inngangsparti, kantine og hovedtrapp/ -heiser.

Kurvaturen gjenspeiler på den ene siden de tilstøtende motorveienes dynamikk, og på den andre siden de grønne omgivelsene m/ tilhørende sportsanlegg.

Bygget trinner seg opp til sin klareste markering på 14 etasjer ut mot krysset mellom Store Ringvei og E6.

Den ytre, høyere lamellen danner en skjerm fra trafikken for bakenforliggende lamell og inngangssone.

Prosjektet består av to kurvete kontor-lameller og en mellomliggende glassgård.

Glassgården utgjør kjernen av prosjektet, bestående av inngangsparti, kantine og hovedtrapp/ -heiser.

Kurvaturen gjenspeiler på den ene siden de tilstøtende motorveienes dynamikk, og på den andre siden de grønne omgivelsene m/ tilhørende sportsanlegg.

Bygget trinner seg opp til sin klareste markering på 14 etasjer ut mot krysset mellom Store Ringvei og E6.

Den ytre, høyere lamellen danner en skjerm fra trafikken for bakenforliggende lamell og inngangssone.