HØYSKOLEN I OSLO

OSLOMET ANDREA ARNTZENS HUS

OSLO, 2013
STATSBYGG
18 000 m²

Andrea Arntzens hus består av rehabilitering, ombygging og nybygg. Bygget er en del av OsloMet (tidligere HiOA) og rommer sentraladministrasjon, undervisningslokaler for sykepleieutdanningen og estetiske fag, en Black Box og et auditorium. Utgangspunktet for prosjektet er bevaringen av høyblokken, det tidligere Patologibygget, som bygningsstruktur. Intensjonen har vært å skape en transformasjon der høyblokken sammen med nybygget danner en ny og samlet arkitektonisk sammenstilling - visuelt og opplevelsesmessig.

Arkitektonisk er det to hovedtemaer i prosjektets utforming; bruken av kurvaturer og farger. Den overordnede komposisjonen handler om kontrasten mellom det buede og fargesterke nybygget og det strammere patologibygget. De to enhetene bindes sammen av en glassgård og formmessig gjennom kurvaturer og buer. De buede elementene er videreført i interiøret for å skape sammenheng og dynamikk mellom ulike rom og funksjoner.

Konteksten består av historisk bebyggelse med fasader i variasjoner av gult og rødt. Denne paletten av høst-farger har vært utgangspunktet for prosjektets spesielle fargesammenstilling. Mot gaten karakteriseres de nye fasadene av etasjehøye solavskjermingspanel av motoriserte lamell-skodder i ulike grader av intensitet og fargemetning. Panelene er skyvbare og endrer fasadekomposisjonen avhengig av årstid og tidspunkt, samtidig som de, avhengig av lysforhold, filtrerer lys inn i bygget. Fargepalletten karakteriserer både eksteriør og interiør og definerer byggets ulike deler og rom fra mørk rød i de laveste etasjene, til lys gult i toppetasjen.


Andrea Arntzens hus består av rehabilitering, ombygging og nybygg. Bygget er en del av OsloMet (tidligere HiOA) og rommer sentraladministrasjon, undervisningslokaler for sykepleieutdanningen og estetiske fag, en Black Box og et auditorium. Utgangspunktet for prosjektet er bevaringen av høyblokken, det tidligere Patologibygget, som bygningsstruktur. Intensjonen har vært å skape en transformasjon der høyblokken sammen med nybygget danner en ny og samlet arkitektonisk sammenstilling - visuelt og opplevelsesmessig.

Arkitektonisk er det to hovedtemaer i prosjektets utforming; bruken av kurvaturer og farger. Den overordnede komposisjonen handler om kontrasten mellom det buede og fargesterke nybygget og det strammere patologibygget. De to enhetene bindes sammen av en glassgård og formmessig gjennom kurvaturer og buer. De buede elementene er videreført i interiøret for å skape sammenheng og dynamikk mellom ulike rom og funksjoner.

Konteksten består av historisk bebyggelse med fasader i variasjoner av gult og rødt. Denne paletten av høst-farger har vært utgangspunktet for prosjektets spesielle fargesammenstilling. Mot gaten karakteriseres de nye fasadene av etasjehøye solavskjermingspanel av motoriserte lamell-skodder i ulike grader av intensitet og fargemetning. Panelene er skyvbare og endrer fasadekomposisjonen avhengig av årstid og tidspunkt, samtidig som de, avhengig av lysforhold, filtrerer lys inn i bygget. Fargepalletten karakteriserer både eksteriør og interiør og definerer byggets ulike deler og rom fra mørk rød i de laveste etasjene, til lys gult i toppetasjen.