HØVIK STÅL

HØVIK STÅL

HENSMOEN, 1973/78/86
HØVIK VERK STÅL
21 000 m²

Ønsket om et industribygg med stor grad av fleksibilitet førte til et anlegg med tre hovedseksjoner: fabrikkhall, teknisk sentral og kontorbygg, hvorav fabrikkhall og kontorbygg er utvidet i to retninger.

Den vakre furumoen inngår som en del av arbeidsmiljøet i bedriften, ved at det er etablert store, sammenhengende glassflater, og ved at vegetasjonen er bevart tett inntil bygningskroppen.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Ønsket om et industribygg med stor grad av fleksibilitet førte til et anlegg med tre hovedseksjoner: fabrikkhall, teknisk sentral og kontorbygg, hvorav fabrikkhall og kontorbygg er utvidet i to retninger.

Den vakre furumoen inngår som en del av arbeidsmiljøet i bedriften, ved at det er etablert store, sammenhengende glassflater, og ved at vegetasjonen er bevart tett inntil bygningskroppen.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.