HYTTE TANGEN 2

HYTTE TANGEN 2

NORGE, 2001
PETTER FJELLSTAD
100 m²

Hytta er utført som to motstående, rombeformete volum, med et lavere, transparent kommunikasjonsareal imellom. Stue og kjøkken befinner seg i det fremre hovedvolumet, med sove- og birom i den bakre delen.

Som en følge av rombe-geometrien, har hver av de to hovedeler dobbelt-krumme takflater, som knytter an til landskapets karakter av myke svabergene.

Kraftfulle rammer av limtre definerer byggets overordnete form og ulike rom.

Hytta er utført som to motstående, rombeformete volum, med et lavere, transparent kommunikasjonsareal imellom. Stue og kjøkken befinner seg i det fremre hovedvolumet, med sove- og birom i den bakre delen.

Som en følge av rombe-geometrien, har hver av de to hovedeler dobbelt-krumme takflater, som knytter an til landskapets karakter av myke svabergene.

Kraftfulle rammer av limtre definerer byggets overordnete form og ulike rom.