INGENIØRENES HUS

INGENIØRENES HUS

OSLO, 1980
EKSPORTFINANS
12 000 m²

Prosjektet er løst som et "multipurpose"-bygning med store avdelinger for møte- og kursvirksomhet, selskapslokaler og kontorlandskap. Bygget er derfor utformet med en optimal generalitet og fleksibilitet, basert på en strukturalistisk hoveddisposisjon.

Fasadenes metallmantling avspeiler dimensjonering og oppdeling av både de konstruktive og utfyllende komponenter.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Prosjektet er løst som et "multipurpose"-bygning med store avdelinger for møte- og kursvirksomhet, selskapslokaler og kontorlandskap. Bygget er derfor utformet med en optimal generalitet og fleksibilitet, basert på en strukturalistisk hoveddisposisjon.

Fasadenes metallmantling avspeiler dimensjonering og oppdeling av både de konstruktive og utfyllende komponenter.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.