KABELFABRIKKEN

KABELFABRIKKEN

OSLO, 2015
BYGGHERRE: OXER EIENDOM

120 000 m²

Kabelfabrikken er Lund+Slaattos utkast til parallelloppdraget Kabelgata. Målsetningen er å utvikle og fortette Kabelgata slik at den transformeres til et urbant byområde med boliger, forretninger,arbeidsplasser og service- og kulturfunksjoner. Hovedgrepet går ut på å gjøre Kabelgata om til en urban aktiv sentrumsgate og Tårngata om til en frodig grønn byboliggate. Området deles inn i 5 kvartaler.

Kabelgata har en unik karakter og identitet med historisk industribebyggelse og langstrakte horisontale teglbygninger tegnet av kjente norske arkitekter. Store deler av eksisterende murbebyggelse i Kabelgata bevares og gjenbrukes. Den nye bebyggelsen langs Kabelgata holdes lav i tilsvarende høyder som eksisterende vernet bebyggelse, for å bevare Kabelgatas karakter. For å yterligere forsterke gatas identitet foreslås funksjoner knyttet mot miljø og gjenvinning som brukthaller, kontorfellesskap for bedrifter innenfor miljø- og utviklingsforskning, miljøorganisjasjoner, studier og forskning innen miljø, og restauranter og matbutikker med fokus på økologisk lokalprodusert mat.

Tårngata utvikles til en grønn frodig byboliggate med tilstøtende kileformede grønne gatetun som kobler sammen Tårngata og Kabelgata. Boligbebyggelsen i Tårngata strekkes seg opp i tårn som gir leilighetene riklig med sol, lys og utsikt. Tårngata, kileparkene og gårdsrommene utvikles til frodige og allsidige grøntområder med mulighet for lek, rekreasjon, sport og urbant landbruk.

Kabelfabrikken er Lund+Slaattos utkast til parallelloppdraget Kabelgata. Målsetningen er å utvikle og fortette Kabelgata slik at den transformeres til et urbant byområde med boliger, forretninger,arbeidsplasser og service- og kulturfunksjoner. Hovedgrepet går ut på å gjøre Kabelgata om til en urban aktiv sentrumsgate og Tårngata om til en frodig grønn byboliggate. Området deles inn i 5 kvartaler.

Kabelgata har en unik karakter og identitet med historisk industribebyggelse og langstrakte horisontale teglbygninger tegnet av kjente norske arkitekter. Store deler av eksisterende murbebyggelse i Kabelgata bevares og gjenbrukes. Den nye bebyggelsen langs Kabelgata holdes lav i tilsvarende høyder som eksisterende vernet bebyggelse, for å bevare Kabelgatas karakter. For å yterligere forsterke gatas identitet foreslås funksjoner knyttet mot miljø og gjenvinning som brukthaller, kontorfellesskap for bedrifter innenfor miljø- og utviklingsforskning, miljøorganisjasjoner, studier og forskning innen miljø, og restauranter og matbutikker med fokus på økologisk lokalprodusert mat.

Tårngata utvikles til en grønn frodig byboliggate med tilstøtende kileformede grønne gatetun som kobler sammen Tårngata og Kabelgata. Boligbebyggelsen i Tårngata strekkes seg opp i tårn som gir leilighetene riklig med sol, lys og utsikt. Tårngata, kileparkene og gårdsrommene utvikles til frodige og allsidige grøntområder med mulighet for lek, rekreasjon, sport og urbant landbruk.