KIOSKER I SENTRUMSPARKEN

KIOSKER I SENTRUMSPARKEN

OSLO, 2005
STATSBYGG ØST
80 m²

I forbindelse med den generelle oppgraderingen i området rundt Sentrumsparken (tidl. Studenterlunden), ble det prosjektert to nye kiosker, som skulle utgjøre hjørnestener til parken.

Premissene for prosjektet var lagt av Hovedstadsaksjonen, nemlig at kioskene skulle fremstå i bybildet som mest mulig dempet og lite eksponert.

Hver av de to kioskene er utformet som presise rektangulære prismer bestående av en lukket betjenende halvdel og en åpen publikumsdel.

De to halvdelene er visuelt samlet til ett objekt ved hjelp av omsluttende rammer av vridde kobberlameller; et grønlig flettverk som begrenser inn- og utsyn.

I forbindelse med den generelle oppgraderingen i området rundt Sentrumsparken (tidl. Studenterlunden), ble det prosjektert to nye kiosker, som skulle utgjøre hjørnestener til parken.

Premissene for prosjektet var lagt av Hovedstadsaksjonen, nemlig at kioskene skulle fremstå i bybildet som mest mulig dempet og lite eksponert.

Hver av de to kioskene er utformet som presise rektangulære prismer bestående av en lukket betjenende halvdel og en åpen publikumsdel.

De to halvdelene er visuelt samlet til ett objekt ved hjelp av omsluttende rammer av vridde kobberlameller; et grønlig flettverk som begrenser inn- og utsyn.