KJELLER FLYSTASJON

KJELLER FLYSTASJON

LILLESTRØM, 2003
SKIFTE EIENDOM

Prosjektet utgjør et planstudie for hvordan området for Kjeller flystasjon i fremtiden kan transformeres til en differensiert og innholdsrik ny bydel i Lillestrøm.

Analyser av topografi, kommunikasjons- og siktlinjer, formål og utnyttelsesgrad har ledet frem til en helhetlig plan som kan realiseres trinnvis over et lengre tidsrom.

Den gamle flystripen er planlagt å utgjøre det sentrale, nye byrommet, med et nytt kanalnett fra Nitelven som det primære opplevelseselementet.

Planarbeidet er en videreføring av det utvalgte forslaget i en innbudt idedugnad.

Prosjektet utgjør et planstudie for hvordan området for Kjeller flystasjon i fremtiden kan transformeres til en differensiert og innholdsrik ny bydel i Lillestrøm.

Analyser av topografi, kommunikasjons- og siktlinjer, formål og utnyttelsesgrad har ledet frem til en helhetlig plan som kan realiseres trinnvis over et lengre tidsrom.

Den gamle flystripen er planlagt å utgjøre det sentrale, nye byrommet, med et nytt kanalnett fra Nitelven som det primære opplevelseselementet.

Planarbeidet er en videreføring av det utvalgte forslaget i en innbudt idedugnad.