KLP BJØRVIKA ATRIUM

KLP BJØRVIKA ATRIUM

OSLO, 2017
KLP

800 m²

Fra travelt gjennomfartssted til rolig oase, atriet i KLPs hovedkontor er transformert til å bli en inspirerende og funksjonell møteplass.

Frodige planter og sanselige materialer danner en innbydende ramme for firmaet og har skapt en populær møteplass blant de ansatte. Fargene er i harmoni med den grafiske profilen til KLP og skaper en tydelig sammenheng og tilhørighet mellom hovedkontoret og KLP. God akustikk, el-uttak i stoler og strategisk bruk av lys gjør rommet funksjonelt og anvendelig til flerbruk.

Fra travelt gjennomfartssted til rolig oase, atriet i KLPs hovedkontor er transformert til å bli en inspirerende og funksjonell møteplass.

Frodige planter og sanselige materialer danner en innbydende ramme for firmaet og har skapt en populær møteplass blant de ansatte. Fargene er i harmoni med den grafiske profilen til KLP og skaper en tydelig sammenheng og tilhørighet mellom hovedkontoret og KLP. God akustikk, el-uttak i stoler og strategisk bruk av lys gjør rommet funksjonelt og anvendelig til flerbruk.