KONGSVEIEN 104

KONGSVEIEN 104

HOLTET, 2011
IK GRUPPEN AS
4 500 m²

De to sentrale utfordringene i prosjektet har vært 1) hvordan utnytte den langsmale tomten med relativt store høydeforskjeller, og 2) hvordan relatere til/bygge inntil den eksisterende, tidlig-funksjonalistiske kinobygningen.

Nybygget tar sitt utgangs-punkt i det eksisterende byggets karakter og dimensjoner, for å på denne måten skape en ny integrert helhet av gammelt og nytt. Nybyggets visuelle uttrykk av brettete flater reflekterer dets henvendelse mot tomtens ulike sider/ kvaliteter.

Prosjektet ble utvalgt som vinner i en innbudt arkitektkonkurranse.

De to sentrale utfordringene i prosjektet har vært 1) hvordan utnytte den langsmale tomten med relativt store høydeforskjeller, og 2) hvordan relatere til/bygge inntil den eksisterende, tidlig-funksjonalistiske kinobygningen.

Nybygget tar sitt utgangs-punkt i det eksisterende byggets karakter og dimensjoner, for å på denne måten skape en ny integrert helhet av gammelt og nytt. Nybyggets visuelle uttrykk av brettete flater reflekterer dets henvendelse mot tomtens ulike sider/ kvaliteter.

Prosjektet ble utvalgt som vinner i en innbudt arkitektkonkurranse.