KONSERTHUS FOR SØRLANDET

KONSERTHUS FOR SØRLANDET

KRISTIANSAND, 2005
KRISTIANSAND KOMMUNE 
15 700 m²

Prosjektet består av tre soner; 1) i bakkant de betjenende arealene som kubiske ”bokser”, 2) i midten de store hovedsalene som markerte, plastiske volum, og 3) i forkant de åpne foajearealene m/ tilhørende publikumsfunksjoner.

De ulike delene er samlet til ett bygg ved hjelp av den overordnete takskiven, som i forkant folder seg ned og tilbake som foajearealenes yttervegg og gulv.

De store publikumsarealene i front henvender seg primært i begge retningene parallelt med kaifronten, hhv tilbake mot byen/ sentrum og ut mot fjordlandskapet.

Prosjektet består av tre soner; 1) i bakkant de betjenende arealene som kubiske ”bokser”, 2) i midten de store hovedsalene som markerte, plastiske volum, og 3) i forkant de åpne foajearealene m/ tilhørende publikumsfunksjoner.

De ulike delene er samlet til ett bygg ved hjelp av den overordnete takskiven, som i forkant folder seg ned og tilbake som foajearealenes yttervegg og gulv.

De store publikumsarealene i front henvender seg primært i begge retningene parallelt med kaifronten, hhv tilbake mot byen/ sentrum og ut mot fjordlandskapet.