KOPERVIK KIRKE

KOPERVIK KIRKE

KARMØY, 2014
KARMØY KIRKELIG FELLESRÅD
1 800 m²

Lund+Slaattos konkurranseutkast “Favn” er løst på en slik måte at det sentrale kirkerommet fremstår med en tydelig og klar form, samtidig som alle bygningsfunksjonene er samlet i en og samme hovedform, med en og samme arkitektoniske identitet. Hele bygningen er utformet med et samlende tak/vegg- ”skall”, som er foldet både over kirkerommets høyreiste ”diamant-/trekantform” og de øvrige funksjonenes mer dempete volum langs Statsråd Vinjes gate.

Kirkerommets høyreiste, aksiale silhuettdannelse langs høydedraget øst-vest skaper et ”ekko” av den gamle kirkens plassering og utforming, om enn med et ganske annet arkitektonisk uttrykk av vår egen tid.

Den gamle kirkegården heller svakt mot nordvest, og ved å legge den nye kirken som en åpen vinkel i det sydøstre hjørnet av tomten skapes det en naturlig favn, som ikke bare rammer inn den vakre kirkegården, men også naturlig samler og ”fanger inn” de to naturlige ankomstretningene fra parkeringsplassen og sentrum.

Lund+Slaattos konkurranseutkast “Favn” er løst på en slik måte at det sentrale kirkerommet fremstår med en tydelig og klar form, samtidig som alle bygningsfunksjonene er samlet i en og samme hovedform, med en og samme arkitektoniske identitet. Hele bygningen er utformet med et samlende tak/vegg- ”skall”, som er foldet både over kirkerommets høyreiste ”diamant-/trekantform” og de øvrige funksjonenes mer dempete volum langs Statsråd Vinjes gate.

Kirkerommets høyreiste, aksiale silhuettdannelse langs høydedraget øst-vest skaper et ”ekko” av den gamle kirkens plassering og utforming, om enn med et ganske annet arkitektonisk uttrykk av vår egen tid.

Den gamle kirkegården heller svakt mot nordvest, og ved å legge den nye kirken som en åpen vinkel i det sydøstre hjørnet av tomten skapes det en naturlig favn, som ikke bare rammer inn den vakre kirkegården, men også naturlig samler og ”fanger inn” de to naturlige ankomstretningene fra parkeringsplassen og sentrum.