KPMG-BYGGET

KPMG-BYGGET

OSLO, 2001
NCC EIENDOM

22 000 m²

Prosjektet består av to primærvolum; den horisontale sokkeldelen som fyller ut og definerer kvartalet, i kontrast til den inntrukne, vertikale høydelen.

Byggets minimalistiske utforming søker å rendyrke volumenes prismatiske karakter og glassets skiftninger mellom transparens og refleksjon.

For å skape mest mulig åpne, fleksible kontorplan, er de primære betong-sjaktene lagt til byggets ene kortende. Høydelens glass-sjikt er her trukket rundt disse kjernene, slik at de forblir synlige og danner ”sluttstykket” som visuelt knytter sammen høy- og lavdel.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.8 /2002.

Prosjektet består av to primærvolum; den horisontale sokkeldelen som fyller ut og definerer kvartalet, i kontrast til den inntrukne, vertikale høydelen.

Byggets minimalistiske utforming søker å rendyrke volumenes prismatiske karakter og glassets skiftninger mellom transparens og refleksjon.

For å skape mest mulig åpne, fleksible kontorplan, er de primære betong-sjaktene lagt til byggets ene kortende. Høydelens glass-sjikt er her trukket rundt disse kjernene, slik at de forblir synlige og danner ”sluttstykket” som visuelt knytter sammen høy- og lavdel.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.8 /2002.