KREDITTKASSENS HOVEDKONTOR

KREDITTKASSENS HOVEDKONTOR

OSLO, 1987
KREDITTKASSEN 
33 600 m²

En eldre og bevaringsverdig, vinkelformet bygård er totalrehabilitert og sammenbygget med en ny vinkelbygning.

Det store gårdsrommet i midten av kvartalet er overbygget med et glasstak og danner det funksjonelle og miljømessige sentralrommet i prosjektet. I denne glassgården er kantine, hovedtrapp og heiser m/ tilhørende gallerier, samt møte-/kursrom i et innskutt, halvsirkel-formet bygningsvolum.

Bygget er prosjektert i samarbeid med ØKAW Arkitekter AS.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst 6/1988, samt i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

En eldre og bevaringsverdig, vinkelformet bygård er totalrehabilitert og sammenbygget med en ny vinkelbygning.

Det store gårdsrommet i midten av kvartalet er overbygget med et glasstak og danner det funksjonelle og miljømessige sentralrommet i prosjektet. I denne glassgården er kantine, hovedtrapp og heiser m/ tilhørende gallerier, samt møte-/kursrom i et innskutt, halvsirkel-formet bygningsvolum.

Bygget er prosjektert i samarbeid med ØKAW Arkitekter AS.

Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst 6/1988, samt i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.