Kristiansand stasjon

kristiansand stasjon

KRISTIANSAND, 2015
ROM EIENDOM
8800 m²

Kontorbygget Kristiansand stasjon består av en tydelig geometrisk figur med et krystallinsk utrykk som svever over bakken. Visuelt støtter huset seg kun på to steder og løfter seg med utkragninger mot sørvest og nordøst. Den tydeligste henvendelsen er mot sørvest der utkragningen danner en plass og samtidig definerer et innvendig glassdekket areal. Mot øst er utkragningen mer dempet i møtet mot byen og sentrumsstrukturen.

Byggets to gavlfasader avsluttes med en horisontal gesims for å skape en balanse og en visuell referanselinje i det ellers krystallinske utrykket. Den trapesformete tomten gjør at skrå-takflaten oppdeles i to av en gjennomgående diagonal linje. Den ene av disse takflatene er tegnet med tre innskutte slisser som muliggjør vertikale vinduspartier samt attraktive terrasser for de øvre etasjene mot sør-øst.

Kontorbygget Kristiansand stasjon består av en tydelig geometrisk figur med et krystallinsk utrykk som svever over bakken. Visuelt støtter huset seg kun på to steder og løfter seg med utkragninger mot sørvest og nordøst. Den tydeligste henvendelsen er mot sørvest der utkragningen danner en plass og samtidig definerer et innvendig glassdekket areal. Mot øst er utkragningen mer dempet i møtet mot byen og sentrumsstrukturen.

Byggets to gavlfasader avsluttes med en horisontal gesims for å skape en balanse og en visuell referanselinje i det ellers krystallinske utrykket. Den trapesformete tomten gjør at skrå-takflaten oppdeles i to av en gjennomgående diagonal linje. Den ene av disse takflatene er tegnet med tre innskutte slisser som muliggjør vertikale vinduspartier samt attraktive terrasser for de øvre etasjene mot sør-øst.