KUNNSKAPSBYEN MASTERPLAN

KUNNSKAPSBYEN MASTERPLAN

KJELLER, 2002
KUNNSKAPSBYEN EIENDOM

Prosjektets målsetning er å skape en samlet identitet av teknologi- og kunnskapsområdet på Kjeller, fra Høyskolen i Nordvest, via Instituttene og Forskningsbedriftene, til Campus Kjeller i Sydøst.

Den arkitektoniske intensjon er å gi bebyggelsen i hele området et enkelt og klart uttrykk, som både på avstand og på nært hold bidrar til å gi området en egen identitet og preg. Bygningsenhetene vil fremstå som tydelige og dynamiske former, uten for stor grad av ”formoppløsning” som kan svekke deres felles karakter.

Det er naturlig å videreføre noe av materialiteten som allerede er benyttet i de eksisterende bygningene i Campus Kjeller. Den gulaktige teglstenen har et lett og behagelig preg, og kan fint benyttes som innslag i en arkitektur som er mer moderne. Det er viktig at arkitekturen uttrykker kunnskapsparkens intensjoner om å fremstå som et dynamisk, fremtidsrettet, innovativt og teknologipreget miljø.

Prosjektets målsetning er å skape en samlet identitet av teknologi- og kunnskapsområdet på Kjeller, fra Høyskolen i Nordvest, via Instituttene og Forskningsbedriftene, til Campus Kjeller i Sydøst.

Den arkitektoniske intensjon er å gi bebyggelsen i hele området et enkelt og klart uttrykk, som både på avstand og på nært hold bidrar til å gi området en egen identitet og preg. Bygningsenhetene vil fremstå som tydelige og dynamiske former, uten for stor grad av ”formoppløsning” som kan svekke deres felles karakter.

Det er naturlig å videreføre noe av materialiteten som allerede er benyttet i de eksisterende bygningene i Campus Kjeller. Den gulaktige teglstenen har et lett og behagelig preg, og kan fint benyttes som innslag i en arkitektur som er mer moderne. Det er viktig at arkitekturen uttrykker kunnskapsparkens intensjoner om å fremstå som et dynamisk, fremtidsrettet, innovativt og teknologipreget miljø.