KUNNSKAPSBYENS HUS FELLESAREALER

KUNNSKAPSBYENS HUS - FELLESAREALER

KJELLER, 2009
STOR OSLO PROSJEKT
8 000 m²