LAGÅRDSVEIEN 27

LAGÅRDSVEIEN 27

STAVANGER, 2020
SMEDVIG EIENDOM 
10400 m²

Den arkitektoniske intensjonen har vært å skape et best mulig funksjonelt kontorbygg etter tomtens og kontekstens spesielle forutsetninger. Tomten er på skrenten av Vålandsplatået med villakvartalet Våland i vest og møter de bevaringsverdig "fengselsbyggene" i sør.

Løsningsforslaget innebærer å bryte ned prosjektet i mindre volumer for å skalere bygget mot den omkringliggende bebyggelsen. Hovedfasaden mot Lagårdsveien knytter i nord direkte an til hovedgesimsen til den tilstøtende bygården, mens den i sør løfter seg mot det lave historiske fengselsbygget. Her dannes det også et rom som naturlig avgrenser byggets hovedadkomst og drop-off sone. En spalte i de øverste etasjene danner en siktlinje fra villakvartalet Våland til Storhaug på motsatt side av dalen. For at prosjektet skal harmonerer med områdets murbebyggelse er fasadene foreslått i to valører av tegl.

I forbindelse med prosjektet opprettes det en ny park syd og vest for bygget. Her dannes det en gangforbindelse som knytter Lagårdsveien og Vålandsplatået sammen. Prosjektet har høye ambisjoner om bærekraft og energieffektivitet, og skal BREEAM-sertifiseres.

Den arkitektoniske intensjonen har vært å skape et best mulig funksjonelt kontorbygg etter tomtens og kontekstens spesielle forutsetninger. Tomten er på skrenten av Vålandsplatået med villakvartalet Våland i vest og møter de bevaringsverdig "fengselsbyggene" i sør.

Løsningsforslaget innebærer å bryte ned prosjektet i mindre volumer for å skalere bygget mot den omkringliggende bebyggelsen. Hovedfasaden mot Lagårdsveien knytter i nord direkte an til hovedgesimsen til den tilstøtende bygården, mens den i sør løfter seg mot det lave historiske fengselsbygget. Her dannes det også et rom som naturlig avgrenser byggets hovedadkomst og drop-off sone. En spalte i de øverste etasjene danner en siktlinje fra villakvartalet Våland til Storhaug på motsatt side av dalen. For at prosjektet skal harmonerer med områdets murbebyggelse er fasadene foreslått i to valører av tegl.

I forbindelse med prosjektet opprettes det en ny park syd og vest for bygget. Her dannes det en gangforbindelse som knytter Lagårdsveien og Vålandsplatået sammen. Prosjektet har høye ambisjoner om bærekraft og energieffektivitet, og skal BREEAM-sertifiseres.