LAGÅRDSVEIEN 27

LAGÅRDSVEIEN 27

STAVANGER, 2017
SMEDVIG EIENDOM 
10400 m²

Hovedintensjonen var å utforme prosjektet på en slik måte at tomtens muligheter funksjonelt og arkitektonisk optimaliseres innenfor dens fysiske forutsetninger. Sentrale punkter her er avstand til de tiliggende boligene i vest, nødvendigheten i å danne en god adkomstplass i tilknytning til gaten og til slutt en utforming og materialitet som harmoniserer og spiller sammen med områdets øvrige bebyggelse.

Prosjektets volum tar utgangspunkt i nabobygningene ved at hovedfasaden ut mot Lagårdsveien knytter i nord direkte an til hovedgesimsen til den tilstøtende bygård, mens den i syd ”løfter seg”, og gir rom til byggets adkomstplass og drop-off sone. Dette ”oppløftet” innebærer også at det skapes en luftig og romslig situasjon rundt(og i forlengelsen av) det lave historiske ”fengselsbygget”.

Hovedintensjonen var å utforme prosjektet på en slik måte at tomtens muligheter funksjonelt og arkitektonisk optimaliseres innenfor dens fysiske forutsetninger. Sentrale punkter her er avstand til de tiliggende boligene i vest, nødvendigheten i å danne en god adkomstplass i tilknytning til gaten og til slutt en utforming og materialitet som harmoniserer og spiller sammen med områdets øvrige bebyggelse.

Prosjektets volum tar utgangspunkt i nabobygningene ved at hovedfasaden ut mot Lagårdsveien knytter i nord direkte an til hovedgesimsen til den tilstøtende bygård, mens den i syd ”løfter seg”, og gir rom til byggets adkomstplass og drop-off sone. Dette ”oppløftet” innebærer også at det skapes en luftig og romslig situasjon rundt(og i forlengelsen av) det lave historiske ”fengselsbygget”.