ÅLESUND BYBAD

ÅLESUND BYBAD

ÅLESUND
STALLANE A/S
8 500 m²

Taket til badeanlegget er forutsatt utført som en grønn flate for lek og opphold, brettet opp som en forlengelse av terrenget og fjellsiden bakenfor.

Selve badeanlegget er planlagt som et komplett tilbud for vannaktiviteter bestående av 25 meters svømmebasseng, stupetårn/-basseng, bølgebasseng med sklie, foruten velværeavdeling m.m.

I bakkant av og over badeanlegget, i overgangen til fjellsiden, er det prosjektert boliger som føyer seg inn i siluetten av byens bebyggelse.

Forprosjektet avventer for tiden endelig avklaring/ finansiering.

Taket til badeanlegget er forutsatt utført som en grønn flate for lek og opphold, brettet opp som en forlengelse av terrenget og fjellsiden bakenfor.

Selve badeanlegget er planlagt som et komplett tilbud for vannaktiviteter bestående av 25 meters svømmebasseng, stupetårn/-basseng, bølgebasseng med sklie, foruten velværeavdeling m.m.

I bakkant av og over badeanlegget, i overgangen til fjellsiden, er det prosjektert boliger som føyer seg inn i siluetten av byens bebyggelse.

Forprosjektet avventer for tiden endelig avklaring/ finansiering.