ÅLESUND SYDHAVN

ÅLESUND SYDHAVN

ÅLESUND, 2009
KEISER WILHELMS KVARTALET A/S

Lund Slaatto har utarbeidet et alternativt planforslag for fremtidig utvikling av Ålesund Sydhavn.

Hovedelementene i forslaget er lagt til grunn for kommunens eget planforslag for Sydhavnen.

Lund+Slaatto har, på oppdrag fra kommunen, produsert illustrasjonsplaner, illustrasjoner og modell av planforslaget.

Lund Slaatto har utarbeidet et alternativt planforslag for fremtidig utvikling av Ålesund Sydhavn.

Hovedelementene i forslaget er lagt til grunn for kommunens eget planforslag for Sydhavnen.

Lund+Slaatto har, på oppdrag fra kommunen, produsert illustrasjonsplaner, illustrasjoner og modell av planforslaget.