ÅLHYTTA - BYGGESYSTEM

ÅLHYTTA - BYGGESYSTEM

DIVERSE STEDER I INN- OG UTLAND, (FRA) 1968
ÅL HYTTEBYGG

 

Byggesystemet ble utviklet på grunnlag av premiert konkurranse om typehytter i 1969.

Byggesystemet er basert på et saltak båret av en stolpe-/dragerkonstruksjon. Mellom stolpene monteres gulv og veggelementer etter behov.

Systemets fleksibilitet har ført til at det har vært anvendt til en rekke forskjellige byggeoppgaver, også utenlands. Til sammen er det bygget flere tusen hytter/ enheter.

Arkitekt og tidligere partner Jon Haug (nå eget firma) har stått for uttegningen av de fleste eksemplene/ variantene.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Byggesystemet ble utviklet på grunnlag av premiert konkurranse om typehytter i 1969.

Byggesystemet er basert på et saltak båret av en stolpe-/dragerkonstruksjon. Mellom stolpene monteres gulv og veggelementer etter behov.

Systemets fleksibilitet har ført til at det har vært anvendt til en rekke forskjellige byggeoppgaver, også utenlands. Til sammen er det bygget flere tusen hytter/ enheter.

Arkitekt og tidligere partner Jon Haug (nå eget firma) har stått for uttegningen av de fleste eksemplene/ variantene.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.