Malerhaugveien

MALERHAUGVEIEN

OSLO, 2021
BUNDE EIENDOM
12 700 m²

Malerhaugveien 20 er utformet med utgangspunkt i tomtens helt spesielle kvaliteter, skjermet beliggenhet innerst i en blindgate, med direkte kontakt til det store parkdraget mot syd og vest. Bebyggelsen danner en U-form som åpner opp mot disse parkområdene, og gir flest mulige leiligheter utsyn og kontakt med de grønne omgivelsene.

Prosjektets hovedform er arkitektonisk inndelt i en sekvens av mindre, overlappende bygningsvolum, hvilket gir kvartalet en dempet og menneskelig skala. Den trinnvise nedskaleringen av volumene skaper tilgjengelige, solrike takterrasser med tilnærmet fritt utsyn mot omgivelsene, fra Ekeberg i sør til Grefsenkollen i nord. Bebyggelsen er nøye innpasset i det skrånende terrenget, med en indre passasje gjennom kvartalet som strekker seg over tre etasjer; fra det øverste inngangsnivået i øst i enden av Malerhaugveien, ned via en åpen portromstrapp til det sentrale, skjermete gårdsrommet på det midterste nivået, og videre ned til barnehagens lekeareal som befinner seg på samme nivå som de tilstøtende parkarealene i sydvest.

Materialpalletten henter inspirasjon fra den eldre bygningsmassen på Malerhaugen, og er holdt enkel og tidløs. Boligfasadene er pusset med to ulike nyanser av en varm, svakt rødlig farge, mens sokkeletasjen er gitt en mørkere, mer jordfarget valør. Denne sammensetningen av ulike fargenyanser bidrar til å aksentuere opplevelsen av de nedskalerte bygningsvolumene. Vindusrammer, rekkverk og beslag er avstemt i forhold til byggets primærfarger, hvilket gir et eksklusivt og helhetlig uttrykk og fargespekter. Leilighetene har generøse balkonger og store glassflater i oppholdsrommene, slik at alle kan få glede av tomtens unike beliggenhet og utsynsmuligheter.

Malerhaugveien 20 er utformet med utgangspunkt i tomtens helt spesielle kvaliteter, skjermet beliggenhet innerst i en blindgate, med direkte kontakt til det store parkdraget mot syd og vest. Bebyggelsen danner en U-form som åpner opp mot disse parkområdene, og gir flest mulige leiligheter utsyn og kontakt med de grønne omgivelsene.

Prosjektets hovedform er arkitektonisk inndelt i en sekvens av mindre, overlappende bygningsvolum, hvilket gir kvartalet en dempet og menneskelig skala. Den trinnvise nedskaleringen av volumene skaper tilgjengelige, solrike takterrasser med tilnærmet fritt utsyn mot omgivelsene, fra Ekeberg i sør til Grefsenkollen i nord. Bebyggelsen er nøye innpasset i det skrånende terrenget, med en indre passasje gjennom kvartalet som strekker seg over tre etasjer; fra det øverste inngangsnivået i øst i enden av Malerhaugveien, ned via en åpen portromstrapp til det sentrale, skjermete gårdsrommet på det midterste nivået, og videre ned til barnehagens lekeareal som befinner seg på samme nivå som de tilstøtende parkarealene i sydvest.

Materialpalletten henter inspirasjon fra den eldre bygningsmassen på Malerhaugen, og er holdt enkel og tidløs. Boligfasadene er pusset med to ulike nyanser av en varm, svakt rødlig farge, mens sokkeletasjen er gitt en mørkere, mer jordfarget valør. Denne sammensetningen av ulike fargenyanser bidrar til å aksentuere opplevelsen av de nedskalerte bygningsvolumene. Vindusrammer, rekkverk og beslag er avstemt i forhold til byggets primærfarger, hvilket gir et eksklusivt og helhetlig uttrykk og fargespekter. Leilighetene har generøse balkonger og store glassflater i oppholdsrommene, slik at alle kan få glede av tomtens unike beliggenhet og utsynsmuligheter.