MARCHE LIER NORD

Marché Lier Nord

E18 VED LIER, 2009
VEIKROER EIENDOM AS
950 m²

Ny veirestaurant for Marché planlegges ved gamle bomstasjonen på Lier.

Prosjektet består av en knukket tak-vegg-skive som spenner på tvers av tomten, med maksimal åpenhet og transparens i den langsgående retningen. De store glassflatene åpner opp mot hhv. innkjøringen fra nord-øst og mot en grønn "bakhage" innenfor den tette vegetasjonen i syd-vest.

Ny veirestaurant for Marché planlegges ved gamle bomstasjonen på Lier.

Prosjektet består av en knukket tak-vegg-skive som spenner på tvers av tomten, med maksimal åpenhet og transparens i den langsgående retningen. De store glassflatene åpner opp mot hhv. innkjøringen fra nord-øst og mot en grønn "bakhage" innenfor den tette vegetasjonen i syd-vest.