MARITIMT VITENSENTER

MARITIMT VITENSENTER

TUNGEVÅGEN, JÆREN, 2014
2 500 m²

LSAs konkurranseutkast "Stella Maris" (Latinsk for Sjøens stjerne) refererer konkret til stjernen som et mangesidig objekt med flersidig henvendelse. Begrepet Stella Maris knyttes også til Jomfru Maria, (Our Lady, Star of the Sea) som i mange land og kulturer er sjøens, og sjømenns beskyttende helgen.

Som mottoet antyder, er Vitensenteret utformet som et frittliggende objekt med flere henvendelsesretninger; et fokuspunkt som forsterker det landskapelige neset som utgjør overgangen fra skjermet havn til åpent hav. Vitensenteret danner i denne situasjonen et omdreiningspunkt for bevegelsen langs både kyststien og kysttrafikken utenfor.

Omdreiningspunktet er basert på en (asymmetrisk) sekskantform. Denne formen er mangesidig i sin henvendelse og tar opp i seg stedets ulike attraksjoner; utsikten mot fjorden og havet, inngangsituasjonen mot Tungevågen og kontakten mot Tungenes Fyr. Den asymmetriske sekskanten har fasadelengder og en skala som gjenspeiler eksisterende bygg på stedet.

LSAs konkurranseutkast "Stella Maris" (Latinsk for Sjøens stjerne) refererer konkret til stjernen som et mangesidig objekt med flersidig henvendelse. Begrepet Stella Maris knyttes også til Jomfru Maria, (Our Lady, Star of the Sea) som i mange land og kulturer er sjøens, og sjømenns beskyttende helgen.

Som mottoet antyder, er Vitensenteret utformet som et frittliggende objekt med flere henvendelsesretninger; et fokuspunkt som forsterker det landskapelige neset som utgjør overgangen fra skjermet havn til åpent hav. Vitensenteret danner i denne situasjonen et omdreiningspunkt for bevegelsen langs både kyststien og kysttrafikken utenfor.

Omdreiningspunktet er basert på en (asymmetrisk) sekskantform. Denne formen er mangesidig i sin henvendelse og tar opp i seg stedets ulike attraksjoner; utsikten mot fjorden og havet, inngangsituasjonen mot Tungevågen og kontakten mot Tungenes Fyr. Den asymmetriske sekskanten har fasadelengder og en skala som gjenspeiler eksisterende bygg på stedet.