MEGLERGÅRDEN

MEGLERGÅRDEN

BEKKESTUA, 2020
STOROSLO EIENDOM

5 000 m²

Meglergården er utformet som et helhetlig bykvartal, med urbane kvaliteter i tilstøtende plass- og gaterom. Kvartalsbebyggelsen er visuelt oppdelt i mindre volumenheter, hvilket skaper variasjon og intimitet rundt byggets fire sider. Fasadene er hovedsakelig utført med en rustikk teglstein som gir liv til overflatene med sitt spesielle fargespill. Leilighetsetasjene er organisert rundt et indre, opphevet gårdsrom; et stort, åpent felles uteareal skjermet fra bylivet rundt.Meglergården er utformet som et helhetlig bykvartal, med urbane kvaliteter i tilstøtende plass- og gaterom. Kvartalsbebyggelsen er visuelt oppdelt i mindre volumenheter, hvilket skaper variasjon og intimitet rundt byggets fire sider. Fasadene er hovedsakelig utført med en rustikk teglstein som gir liv til overflatene med sitt spesielle fargespill. Leilighetsetasjene er organisert rundt et indre, opphevet gårdsrom; et stort, åpent felles uteareal skjermet fra bylivet rundt.