MUNCH BRYGGE

MUNCH BRYGGE

OSLO, 2019
STOROSLO EIENDOM

19 500 m²

Boligprosjektet Munch Brygge har en sentral beliggenhet i Oslo mellom Operaen og det nye Munch-museet. Prosjektet består av fire boligblokker fordelt over to kvartaler, delt av en skrå diagonal gate. Diagonalen oppstod etter et ønske om å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering.

Hver leilighet plasseres skråvendt etter diagonalen, og får på denne måten gode lysforhold og utsikt til fjorden. Balkongene fungerer som semiprivate uterom i forlengelse av boligene, og med sine forskyvninger skaper de en grovmasket vev i fasaden. Etter hvert som dagen går, gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen samtidig som den er et varmt og taktilt innslag til områdets ellers kjølige palett.

Prosjektet mottok Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2019.

Boligprosjektet Munch Brygge har en sentral beliggenhet i Oslo mellom Operaen og det nye Munch-museet. Prosjektet består av fire boligblokker fordelt over to kvartaler, delt av en skrå diagonal på tvers. Diagonalen oppstod etter et ønske om å skape en visuell forbindelse mellom Bjørvika, Sørenga og Ekebergåsen. Dette byplanmessige grepet forbinder bydelene visuelt, samtidig som det danner utgangspunkt for prosjektets karakteristiske form og organisering.

Hver leilighet plasseres skråvendt etter diagonale, og får på denne måten gode lysforhold og utsikt til fjorden. Balkongene fungerer som semiprivate uterom i forlengelse av boligene, og med sine forskyvninger skaper de en grovmasket vev i fasaden. Etter hvert som dagen går, gir solen et spill av lys og skygge i vevingen og i den røde teglsteinen lagt i recess. Teglsteinen gir en samlende og tydelig karakter til bebyggelsen samtidig som den er et varmt og taktilt innslag til områdets ellers kjølige palett.

Prosjektet mottok Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2019.