NAVITAS PARK ÅRHUS

NAVITAS PARK ÅRHUS

ÅRHUS, DANMARK, 2010
BYGGHERREGRUPPEN NAVITAS PARK 
36 900 m²

Navitas park ble gjort i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen architects, og trer frem som kraftfult bygningsverk, som tolkningen av et bastionmotiv. De enkelte funksjoner fremheves ikke men byggverket står heller frem en med helhetlig og sterk identitet.

De store utkragningene med sine karakterfulle skygger, og hullene hvor dagslyset å trekkes ned i nisjene, gir bygningen en unik skulpturell enkelhet. Dette springer ut fra ønsket om å gi utsikt for flest mulig innenfra, samt å gi bygningen en utfordrende og spennende utforming innenfor et logisk og fleksibelt konstruksjonssystem.

Bygningen er organisert omkring et sentralt atrium og en rekke "supernisjer", som har gjort det mulig å etablere utsikt til by og vann fra alle dagslyskrevende rom.

Navitas park ble gjort i samarbeid med Schmidt Hammer Lassen architects, og trer frem som kraftfult bygningsverk, som tolkningen av et bastionmotiv. De enkelte funksjoner fremheves ikke men byggverket står heller frem en med helhetlig og sterk identitet.

De store utkragningene med sine karakterfulle skygger, og hullene hvor dagslyset å trekkes ned i nisjene, gir bygningen en unik skulpturell enkelhet. Dette springer ut fra ønsket om å gi utsikt for flest mulig innenfra, samt å gi bygningen en utfordrende og spennende utforming innenfor et logisk og fleksibelt konstruksjonssystem.

Bygningen er organisert omkring et sentralt atrium og en rekke "supernisjer", som har gjort det mulig å etablere utsikt til by og vann fra alle dagslyskrevende rom.