NEDRE SKØYEN VEI 11

NEDRE SKØYEN VEI 11 - 15

OSLO, 2016
STOR-OSLO EIENDOM / NEDRE SKØYEN VEI 11 A/S
8 000 m²

Boligprosjektet Nedre Skøyen vei 11-15 består av to boliglameller med en base bestående av utadrettet virksomhet og parkering. Lund+Slaatto vant parallelloppdraget i 2014 og prosjektet er videreutviklet til den nye områdereguleringen for Skøyen i 2017.

Grepene i områdereguleringen innebærer opprettelsen av en større bydelspark, flytting av trikketraséen og nedjustering av trafikkmengden langs Nedre Skøyen vei. Dette skaper en helt ny urban situasjon, der boligprosjektet NSV 11-15 får en unik attraktiv plassering, og danner et nytt og sentralt byrom i det fremtidige Skøyen.

Den arkitektoniske idèen baserer seg på kontakt mot villaområdet i nord, samtidig som det skapes et nytt urbant rom mot sør. Den karakteristiske linjeføringen langs fasaden gir leilighetene tilgang til store balkonger med gode lysforhold, samtidig som fasaden brytes opp i møte med omgivelsene. Basen markerer seg i betong med en tydelig relasjon og tilhørighet til gatebildet.

Boligprosjektet Nedre Skøyen vei 11-15 består av to boliglameller med en base bestående av utadrettet virksomhet og parkering. Lund+Slaatto vant parallelloppdraget i 2014 og prosjektet er videreutviklet til den nye områdereguleringen for Skøyen i 2017.

Grepene i områdereguleringen innebærer opprettelsen av en større bydelspark, flytting av trikketraséen og nedjustering av trafikkmengden langs Nedre Skøyen vei. Dette skaper en helt ny urban situasjon, der boligprosjektet NSV 11-15 får en unik attraktiv plassering, og danner et nytt og sentralt byrom i det fremtidige Skøyen.

Den arkitektoniske idèen baserer seg på kontakt mot villaområdet i nord, samtidig som det skapes et nytt urbant rom mot sør. Den karakteristiske linjeføringen langs fasaden gir leilighetene tilgang til store balkonger med gode lysforhold, samtidig som fasaden brytes opp i møte med omgivelsene. Basen markerer seg i betong med en tydelig relasjon og tilhørighet til gatebildet.