NESTLE-FINDUS

Nestlé-Findus

BILLINGSTAD, 1979
NESTLÉE FINDUS
6 085 m²

Prosjektets proporsjonering og inndeling i ulike bygningsledd danner sammen med den parkmessige behandlingen av tomten et helhetlig anlegg. Mens byggets mot syd fremstår som et frittliggende bygningsanlegg i grønne omgivelser, danner inngangspartiet mot nord en skjermet tunløsning.

Bygget har en enkel struktur av eksponert, plasstøpt betong, med innfill av glass- og treelementer.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Prosjektets proporsjonering og inndeling i ulike bygningsledd danner sammen med den parkmessige behandlingen av tomten et helhetlig anlegg. Mens byggets mot syd fremstår som et frittliggende bygningsanlegg i grønne omgivelser, danner inngangspartiet mot nord en skjermet tunløsning.

Bygget har en enkel struktur av eksponert, plasstøpt betong, med innfill av glass- og treelementer.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.