MIDGARD - HISTORISKE SENTER

MIDGARD - HISTORISKE SENTER

BORRE, 2000
VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 
1 050 m²

Sammen med et svakt høydedrag m/ tilhørende treklynge utgjør bygningen en ”terskel” i overgangen mellom den hverdagslige verdenen og den stille, avsondrete Borreparken med sine gravhauger fra vikingtiden.

Byggets linjære struktur ligger på tvers av alléen som leder ned til parken.

Prosjektet består av en åpen, sentral kommunikasjonslinje med en gjennomgående takkonstruksjon i tre, med adderte volum som huser ulike utstillingsareal og øvrige funksjoner langs hver side.

Bygget er prosjektert i samarbeid med Halgeir Kårstein AS. Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.7 /2001.

Sammen med et svakt høydedrag m/ tilhørende treklynge utgjør bygningen en ”terskel” i overgangen mellom den hverdagslige verdenen og den stille, avsondrete Borreparken med sine gravhauger fra vikingtiden.

Byggets linjære struktur ligger på tvers av alléen som leder ned til parken.

Prosjektet består av en åpen, sentral kommunikasjonslinje med en gjennomgående takkonstruksjon i tre, med adderte volum som huser ulike utstillingsareal og øvrige funksjoner langs hver side.

Bygget er prosjektert i samarbeid med Halgeir Kårstein AS. Prosjektet er bl.a. publisert i Byggekunst nr.7 /2001.