BOMSTASJONER SVINESUND

BOMSTASJONER SVINESUND

SVINESUND, 2005
STATENS VEGVESEN

 

I forbindelse med etableringen av Ny Svinesundsbro, ble det prosjektert nye bomstasjoner på hver side av grensen.

Bomstasjonenes bygningselement er utformet som rene og klare volum/ former, som reflekterer motorveiens dynamikk og bevegelse.

Både bygningsvolumene og det omsluttende taket er (i hovedsak) utført med aluminium som synlig overflate.

Prosjektet er publisert i forbindelse med presentasjonen av Ny Svinesundsbro i Byggekunst nr.6 /2005.

I forbindelse med etableringen av Ny Svinesundsbro, ble det prosjektert nye bomstasjoner på hver side av grensen.

Bomstasjonenes bygningselement er utformet som rene og klare volum/ former, som reflekterer motorveiens dynamikk og bevegelse.

Både bygningsvolumene og det omsluttende taket er (i hovedsak) utført med aluminium som synlig overflate.

Prosjektet er publisert i forbindelse med presentasjonen av Ny Svinesundsbro i Byggekunst nr.6 /2005.