PARKPORTALEN, JÅTTÅVÅGEN

PARKPORTALEN, JÅTTÅVÅGEN

STAVANGER, 2011
SMEDVIG EIENDOM 
22 800 m²

Prosjektet er utformet som et karakteristisk bygningsobjekt som vekker interesse og skaper spenning ved inngangen til nye Jåttåvågen.

Den dynamiske formen letter fra bakken og kulminerer i den utkragete fronten ved inngangspartiet. Bygget er utformet med tre fløyer som er orientert i tomtens lengderetning, inntil/ langs med en gjennomgående, glassoverdekket lysgård. Den langstrakte lysgården utgjør prosjektets sentrale fellesareal og kommunikasjonssystem.

I hver ende åpner lysgården opp mot omgivelsene og byggets to forplasser, i den søndre enden mot øst, og i den nordre enden mot vest. De store glassveggene i disse posisjonene definerer prosjektets to hovedinnganger, og leder besøkende direkte inn i byggets sentrale kommunikasjonsåre.

Prosjektet er utformet som et karakteristisk bygningsobjekt som vekker interesse og skaper spenning ved inngangen til nye Jåttåvågen.

Den dynamiske formen letter fra bakken og kulminerer i den utkragete fronten ved inngangspartiet. Bygget er utformet med tre fløyer som er orientert i tomtens lengderetning, inntil/ langs med en gjennomgående, glassoverdekket lysgård. Den langstrakte lysgården utgjør prosjektets sentrale fellesareal og kommunikasjonssystem.

I hver ende åpner lysgården opp mot omgivelsene og byggets to forplasser, i den søndre enden mot øst, og i den nordre enden mot vest. De store glassveggene i disse posisjonene definerer prosjektets to hovedinnganger, og leder besøkende direkte inn i byggets sentrale kommunikasjonsåre.