NORGES BANK OMBYGGING

NORGES BANK - OMBYGGING

OSLO, 2009
STATSBYGG/NORGES BANK 
12 400 m²

I forbindelse med at Norges Bank la ned seddel-trykkeriet i hovedsetet i Oslo sentrum, ble det bestemt at hele fløyen langs Dronningensgate skulle omgjøres til en selvstendig fungerende uteleieenhet.

Den omfattende ombyggingen omfatter bl.a. å etablere en ny glassoverdekket lysgård, for å på denne måten skape tilstrekkelig lys til de nye kontorarbeidsplassene i de arealene som tidligere var benyttet til industriformål.

I forbindelse med at Norges Bank la ned seddel-trykkeriet i hovedsetet i Oslo sentrum, ble det bestemt at hele fløyen langs Dronningensgate skulle omgjøres til en selvstendig fungerende uteleieenhet.

Den omfattende ombyggingen omfatter bl.a. å etablere en ny glassoverdekket lysgård, for å på denne måten skape tilstrekkelig lys til de nye kontorarbeidsplassene i de arealene som tidligere var benyttet til industriformål.