GRENSEVEIEN 92

GRENSEVEIEN 92

OSLO, 2008
ENTRA EIENDOM 
14 800 m²

Til tross for at det er et rehabiliteringsprosjekt, fremstår Grenseveien 92 på mange måter som et nytt bygg.

Gjennom relativt begrensede omgjøringer i fasadene, samt to ekstra etasjer, er byggets proporsjoner og visuelle preg endret fra det grå, udifferensierte 60-tallsbygget (tidligere Statens Vegvesen) til et moderne, skarpt kontorbygg.

I interiøret er den tidligere helt tette betongkjernen delvis åpnet og gitt en tydelig egenkarakter, som midtpunktet i de nye åpne, fleksible kontorplanene.

Prosjektet er videreføringen av vinnerutkastet i en invitert konkurranse om rehablitering/ ombygging av bygget.

Til tross for at det er et rehabiliteringsprosjekt, fremstår Grenseveien 92 på mange måter som et nytt bygg.

Gjennom relativt begrensede omgjøringer i fasadene, samt to ekstra etasjer, er byggets proporsjoner og visuelle preg endret fra det grå, udifferensierte 60-tallsbygget (tidligere Statens Vegvesen) til et moderne, skarpt kontorbygg.

I interiøret er den tidligere helt tette betongkjernen delvis åpnet og gitt en tydelig egenkarakter, som midtpunktet i de nye åpne, fleksible kontorplanene.

Prosjektet er videreføringen av vinnerutkastet i en invitert konkurranse om rehablitering/ ombygging av bygget.