HALOGEN

HALOGEN

OSLO, 2017
PROMENADEN
800 m²

Prosjektet omfatter rehabilitering og innredning av kontorlokaler for Halogen, som er en ledende leverandør av tjenestedesign og digitale tjenester. Lokalene ligger i 4. etasje rundt to mindre atrier og har 60 arbeidsplasser.

Planløsningen er todelt, hvor den ene delen består av en åpen planløsning til arbeidsplasser. Den andre delen rommer fellesarealer til møterom, fleksible møteplasser, lounge, kjøkken og kantine. Flere av veggflatene kan tegnes og skrives på og aktiveres som verktøy for kontoret. De ansattes preg på veggene opptrer som midlertidige utsmykninger og utrykker kontorets puls og kreativitet.

Dagslys slippes inn gjennom store glasspartier med slanke stålprofiler. Utstrakt bruk av glass, sammen med positive farger og eiketre, skaper varme og transparente lokaler. Nye møbler, så vel som funn på bruktbutikker bidrar til en naturlig variasjon i rommene.

Et nært samarbeid med oppdragsgiver har resultert i et åpent og levende miljø, med store arealer til felles bruk. I fellesarealene myldrer det av ansatte, kunder og gjester, og man merker en puls og en positiv energi i lokalene. Materialvalg, møblementet og bevisst lyssetting har skapt en unik og inspirerende ramme for Halogen.