FYRSTIKKALEEN

FYRSTIKKALLEEN

OSLO, 2013
OSLO AREAL AS 
30 000 m²

Fyrstikkalleen 1 danner starten på den karakteristiske næringsbebyggelsen langs Strømsveien forbi Helsfyr, bestående av tverrstilte, høyreiste nærings-/kontorbygg.

Prosjektet utgjør en transformasjon av den lineære lamellstrukturen, der de regulære lamellformene i stedet er brutt opp i en mer skulptural sammenstilling av fire volumer. Det skapes en tydelig og identifiserbar figurasjon, som et kjennemerke og ”hode” for hele rekken av lamellbygninger forbi Helsfyr. Innbyrdes danner vinklingen av disse enhetene differensierte og interessante romlige kvaliteter.

Vi ønsker å kombinere byggets skarpskårne arkitektoniske uttrykk med en varm myk materialitet både i interiøret og i fasadene.

Fyrstikkalleen 1 danner starten på den karakteristiske næringsbebyggelsen langs Strømsveien forbi Helsfyr, bestående av tverrstilte, høyreiste nærings-/kontorbygg.

Prosjektet utgjør en transformasjon av den lineære lamellstrukturen, der de regulære lamellformene i stedet er brutt opp i en mer skulptural sammenstilling av fire volumer. Det skapes en tydelig og identifiserbar figurasjon, som et kjennemerke og ”hode” for hele rekken av lamellbygninger forbi Helsfyr. Innbyrdes danner vinklingen av disse enhetene differensierte og interessante romlige kvaliteter.

Vi ønsker å kombinere byggets skarpskårne arkitektoniske uttrykk med en varm myk materialitet både i interiøret og i fasadene.