YOUNGSTORGET 7-9/ TORGGATA 13

YOUNGSTORGET 7-9/TORGGATA 13

OSLO
ENTRA EIENDOM AS 
9 000 m²

Prosjektet er primært utformet som et kontorbygg. Hvert etasjeplan har store sammenhengende areal som gir stor grad av fleksibilitet mht ulike typer av kontorløsninger.

Det var knyttet en grunnleggende usikkerhet til prosjektet, fordi det ikke var mulig å vite hva slags løsninger myndighetene ville gi aksept for ift. til den nylig vedtatte reguleringsplanen for dette området. Derfor ble målet i design prosessen å utvikle et konsept som både kunne ivareta de viktige bevaringsinteressene, samt legge opp til en ”fleksibel” strategi i forhold til bevaringshensyn.

Prosjektet er primært utformet som et kontorbygg. Hvert etasjeplan har store sammenhengende areal som gir stor grad av fleksibilitet mht ulike typer av kontorløsninger.

Det var knyttet en grunnleggende usikkerhet til prosjektet, fordi det ikke var mulig å vite hva slags løsninger myndighetene ville gi aksept for ift. til den nylig vedtatte reguleringsplanen for dette området. Derfor ble målet i design prosessen å utvikle et konsept som både kunne ivareta de viktige bevaringsinteressene, samt legge opp til en ”fleksibel” strategi i forhold til bevaringshensyn.