NIC WAALS INSTITUTT

NIC WAALS INSTITUTT

OSLO, 1968
NIC WAALS BARNEPSYK. INSTITUTT 
3 200 m²

Byggets overordnete form er i plan et presist kvadrat. Hovedformen er videre underdelt i mindre, klart artikulerte volum, organisert rundt et åpent atrium i byggets senter.

Bygget er i hovedsak utført i plasstøpt betong både eksteriørt og interiørt.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Videre ble det i 2005 planlagt et to-etasjers påbygg på den opprinnelige delen; et prosjekt som så langt ikke er realisert.

Byggets overordnete form er i plan et presist kvadrat. Hovedformen er videre underdelt i mindre, klart artikulerte volum, organisert rundt et åpent atrium i byggets senter.

Bygget er i hovedsak utført i plasstøpt betong både eksteriørt og interiørt.

Prosjektet er bl.a. publisert i boken om Lund & Slaatto av Ulf Grønvold fra 1988.

Videre ble det i 2005 planlagt et to-etasjers påbygg på den opprinnelige delen; et prosjekt som så langt ikke er realisert.